Zephyr 2000

Giá/ 1 giờ
1.982,- CZK
2.398,- CZK s DPH
Động cơ máy bay
Rotax 912
Tổng số người
1+PILOT
Zephyr 2000
Tốc độ bay
160 km/h
Phạm vi
1200 km
Số lượng máy
4

Faeta 321

Giá/ 1 giờ
1.788,- CZK
2.163,- CZK s DPH
Động cơ máy bay
Rotax 912 S
Tổng số người
1+PILOT
Faeta 321
Tốc độ bay
180 km/h
Phạm vi
2000 km
Số lượng máy
1

đặt hàng một hợp đồng thuê TRỞ LẠI