Robinson R22

Giá/ 1 giờ
6.700,- CZK
8.107,- CZK s DPH
Động cơ máy bay
Lycoming
Tổng số người
1+PILOT
Robinson R22
Tốc độ bay
140 km/h
Phạm vi
380 km
Số lượng máy
1

Robinson R44

Giá/ 1 giờ
11.900,- CZK
14.399,- CZK s DPH
Động cơ máy bay
Lycoming
Tổng số người
3+PILOT
Robinson R44
Tốc độ bay
180 km/h
Phạm vi
650 km
Số lượng máy
1

đặt hàng một hợp đồng thuê TRỞ LẠI