phi công máy bay vân chuyển

Giá
750.000,- CZK
907.500,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
ATPL(A)
Thời gian khóa học
N/A
Loại máy bay
C 150, C 172RG, Diamond DA50, Morava L200

Giấy phép phi công ATPL(A) bao gồm các bài tập từ giấy phép những bài tập đầu tiên cho các phi công PPL, cho đến giấy phéo lái ban đêm, bay theo máy IR, phi công máy bay động cơ MEP.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Độ tuổi ít nhất từ 17, đối với những người dưới 18 tuổi cần được sự đồng í của người giám hộ.

Giấy chứng nhận y tế hạng 1

phi công trực thăng thương mại

Giá
260.500,- CZK
315.205,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
CPL(H)
Thời gian khóa học
35 giờ
5 hod. R44, 30 hod. R22
Loại máy bay
Robinson R22 a R44

Bạn hãy trở thành một phi công trực thăng chuyên nghiệp. Bằng chứng của CPL (H) cho phép bạn có thể làm phi công trưởng trong các chuyến bay thương mại.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Giấy chứng nhận y tế hạng 1

Tuổi từ 18 trở lên

Giấy phéo hợp lệ PPL (H) và ít nhất 185 giờ bay, trong đó có ít nhất 70 giờ làm phi công chỉ huy, ít nhất 20 giờ là phi công chỉ huy trong các chuyến bay theo điều khiển hướng dẫn, các chuyến bay theo điều khiển hướng dẫn với ít nhất là 540 km (300 NM), với 2 địa điểm dừng chân, 10 giờ hướng dẫn máy móc và 5 giờ bay đêm.

phi công máy bay thương mại

Giá
77.900,- CZK
94.259,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
CPL(A)
Thời gian khóa học
25 giờ
5 hod. C172 RG, 20 hod. C150
Loại máy bay
Cessna C172 RG, C150

Bạn có muốn hành nghề phi công? Khóa học này cho bạn đủ tiêu chuẩn các chuyến bay nhiều chỗ và nặng hơn 450 kg.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Giấy chứng nhận y tế hạng 1

Tuổi từ 18 trở lên

Giấy phéo hợp lệ PPL (A) và ít nhất 150 giờ bay, trong đó có ít nhất 70 giờ làm phi công chỉ huy, ít nhất 20 giờ là phi công chỉ huy trong các chuyến bay theo điều khiển hướng dẫn, các chuyến bay theo điều khiển hướng dẫn với ít nhất là 540 km (300 NM), với 2 địa điểm dừng chân, 10 giờ hướng dẫn máy móc và 5 giờ bay đêm.

máy bay đa dộng cơ

Giá
59.200,- CZK
71.632,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
MEP
Thời gian khóa học
7 giờ
1 giờ lý thuyết, 6 giờ thực hành
Loại máy bay
L200 Morava

Hoàn thành khóa học cho phép bạn bay trên các chuyến bay với hai hoặc nhiều loại máy. Bạn có thể sử dụng nó cho chuyến bay phổ biến L 200 Morava.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Những bạn muốn nộp đơn vào lớp hạng 1 cho chuyến bay một phi công với nhiều loại máy phải hoàn thành trước ít nhất 70 giờ bay phi công trưởng.

Giấy chứng nhận y tế hạng 1

PPL (A) và CPL (A)

Đẻ bắt đầu thực hành người nộp đơn phải có ít nhất 70 giờ bay làm phi công trưởng (PIC)

Tuổi từ 18 trở lên

lý thuyết ATPL/CPL

Giá
od 17.869,- CZK
21.621,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
ATPL/CPL
Thời gian khóa học
N/A
Loại máy bay
N/A

Chúng tôi đặc biệt đã chuẩn bị cho bạn những lý thuyến giảng dạy ATPL . Lý thuyết được giảng dạy từ xa và trong đó bao gồm cả tư liệu. Với giá cả này chỉ có hiệu lực nếu bạn được đào tạo trong trường chúng tôi.

Đào tạo giảng viên

Giá
92.580,- CZK
112.022,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
FI(A)
Thời gian khóa học
30 giờ
Loại máy bay
C150 a Z142

Bạn muốn chuyền kinh nghiệm bay của mình? Hãy làm khóa FI(A) và hãy trở thành hướng dẫn bay chuyên nghiệp.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Bạn cần có giấy phéo hợp lệ CPL hoặc PPL và ít nhất 200 giờ bay, trong đó phải có 150 giờ làm phi công trường ( trong trường hợp này cần tiếp tục làm kiểm tra lý thuyết CPL)

Ít nhất 20 giờ bay như phi công chỉ huy, bao gồm cả chuyến bay dài ít nhất 540 km (300NM) và hạ cánh tại 2 điểm khác nhau.

Thử nghiệm thành công chuyên bay nhập học FI theo điều kiện quy định của JAR FCL 1.330(f), dựa theo trình độc được đặt ra

Hoàn thành ít nhất 30 giờ trên máy bay một động cơ piston, ít nhất 10 giờ học bay bằng thiết bị, giấy chứng nhận y tế hợp lệ hạng 1 và tuổi từ 18 trở lên

GIấy phép máy móc

Giá
od 133.000,- CZK
od 160.930,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
IR
Thời gian khóa học
40 giờ
Loại máy bay
Diamond DA50 / L200 Morava

Giấy IR cho phép phi công lái theo máy

Yêu cầu đối với các sinh viên
Người nộp đơn IR(A) cần có PPL(A), bao gồm cả trình độ bay đêm và có ít nhất 50 giờ bay theo hướng dẫn và bay ít nhất 10 giờ

Giấy chứng nhận y tế hạng 1

Tuổi từ 18 trở lên

Cách đặt TRỞ LẠI