phi công máy bay tư

Giá
122.900,- CZK
148.709,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
PPL (A)
Thời gian khóa học
95 giờ
50 giờ lý thuyết, 45 giờ thực hành
Loại máy bay
CESSNA 150

Khóa học cơ bản dành cho các phi công hàng không (General Aviation). Có thể hành nghề phi công chính trong các chuyến bay bất kì.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Độ tuổi ít nhất từ 17, đối với những người dưới 18 tuổi cần được sự đồng í của người giám hộ.

Giấy chứng nhận y tế hợp lệ hạng 2 và kiểm tra ban đầu tại Y học Hàng không.

phi công trực thăng tư

Giá
306.500,- CZK
370.865,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
PPL (H)
Thời gian khóa học
95 giờ
50 giờ lý thuyết, 45 giờ thực hành
Loại máy bay
Robinson R-22

Khóa học cơ bản dành cho các phi công trực thăng - có nó sẽ được làm phi công chính trong các chuyến bay bất kì.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Độ tuổi ít nhất từ 17, đối với những người dưới 18 tuổi cần được sự đồng í của người giám hộ.

Giấy chứng nhận y tế hợp lệ hạng 2 và kiểm tra ban đầu tại Y học Hàng không.

Trình độ cho các chuyến bay đêm

Giá
14.100,- CZK
17.061,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
NIGHT
Thời gian khóa học
5 giờ
Loại máy bay
Cessna 150

Khóa học các chuyến bay đêm theo các thiết bị chỉ dẫn đường - lái máy bay trong đêm tối, và hạ cánh xuống đường băng có đèn.

Yêu cầu đối với các sinh viên
Platný pilotní průkaz.

Giấy chứng nhận y tế hạng 2

huấn luyện các loại trực thăng

Giá
Od 41.200,- CZK
49.852,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
PPL (H)+
Thời gian khóa học
6 giờ
1 giờ lý thuyết, 5 giờ thực hành
Loại máy bay
Robinson R22 và R44

Chúng tôi sẽ đào tạo các bạn bằng một trong những trực thăng nhỏ tốt nhất thế giới R22 và R44. VỚi điều kiện có giấy phép hiệu lực PPL(H).

Trong thời gian khóa học
Khóa học được thiết kế chó các bạn sở hữu giấy phép phi công trực thăng và mục tiêu là đào tạo, và làm chủ được các loại trực thăng mới. KHóa được quy định thời gian 6 chuyến bay đã được chuẩn bị trước thuyết lý.

Chúng tôi đào tạo bằng trực thăng Robinson R22 và Roinson R44

Cách đặt TRỞ LẠI