Kiểm tra ICAO

Giá
2.200,- CZK
2.662,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
ICAO
Thời gian khóa học
N/A
Loại máy bay
N/A

Bắt đầu từ mùng 5. 4. 2008, các phi công máy bay, khí cầu, trực thăng và máy bay với hỗ trợ, bạn cần phải chứng minh khả năng diễn đạt và hiểu ngôn ngữ khi sử dụng thông tin liên lạc, và ở mức độ đã được quy định về kỹ năm ngôn ngữ. Để kiểm tra ICAO Language Proficiency k phải trai qua khóa học bắt buộc. Bạn có thể hoàn thành kì thi theo cá nhân. Mục đích của thử nghiệm là để kiểm tra khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Giảng dạy tiếng Anh cho phi công

Giá
6.500,- CZK
7.865,- CZK với thuế
Giấy phép
TOÀN THẾ GIỚI - Theo JAR-FCL
IR
Thời gian khóa học
N/A
Loại máy bay
N/A

Khóa học phải hoàn tất những phi công muốn áp dụng cơ hội làm kỳ thi tiếng Anh IR. Kiểm tra này cần thiết cho mỗi phi công trước khi cấp giấy bay.

Cách đặt TRỞ LẠI